B2Net
"Sława przemija,
    Internet zostaje na zawsze..."

Oferta

Naszą specjalnością jest projektowanie i tworzenie profesjonalnych serwisów internetowych. Wykonujemy strony firmowe i produktowe oraz portale i aplikacje internetowe. Posiadamy własne produkty internetowe, obejmujące system zarządzania treścią (CMS) oraz sklep internetowy, newsletter oraz system do zarządzania strukturami w firmach typu MLM.

Marketing w internecie

W dobie Web 2.0 oraz rozwoju reklamy na urządzeniach mobilnych, zainwestowanie w stronę internetową bądź też sklep on-line i użycie standardowych form reklamy to stanowczo za mało.

agencja interaktywna
agencja interaktywna

Natłok napływających komunikatów reklamowych działa na niekorzyść zarówno nadawcy jak i odbiorcy, powodując brak realnego zwrotu nakładów na reklamę oraz zniechęcenie Klienta. Pojedyncze działania public relations czy też seo nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dlatego też oferujemy Państwu działania w ramach marketingu zintegrowanego.

Content marketing + SEO + PR to recepta na uzyskanie satysfakcjonujących efektów sprzedażowych i wizerunkowych.
Ze względu na różnorodność narzędzi i kanałów promocji oraz w celu użycia nieszablonowych form projektujemy działania marketingowe w Internecie kierując się następującymi zasadami:

Dlaczego warto?

1

Jesteśmy bardzo mocno nastawieni na osiągnięcie celu zakładanego przez Klienta.

2

Przygotowujemy kompleksowe kampanie, zakładające działania w ramach marketingu zintegrowanego.

3

Opracowujemy pomysły na kampanie po dokładnej analizie zachowań i preferencji grupy docelowej.

4

Zapewniamy nowatorską oprawę graficzną każdej kampanii.

5

Monitorujemy efekty działań i na bieżąco, podejmując ewentualne zmiany, w celu lepszej odpowiedzi na potrzeby Klientów.

agencja interaktywna agencja interaktywna

A


Pierwszym krokiem jest analiza celu kampanii promocyjnej, oczekiwanych efektów działań marketingowych oraz planowanego budżetu reklamowego. Następnie monitorujemy dotychczasową pozycję Klienta w Internecie, tj. jego obecności na portalach społecznościowych, opinie o nim na forach specjalistycznych i ogólnodostępnych, wyniki w wyszukiwarce Google. Dodatkowo dokonujemy weryfikacji dotychczasowo podejmowanych działań marketingowych Klienta oraz grup konsumenckich, do których ma trafić informacja w ramach kampanii. Dla przykładu przygotowując kampanie marketingową dla wchodzącego na rynek portalu Inclick.pl zbadaliśmy preferencje studentów i uczniów, odnośnie pracy zdalnej, w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ich doświadczenia z tego typu zleceniami.

agencja interaktywna

B


Po dokonaniu analizy i ustaleniu celów, zespół projektowy składający się z project managera, specjalisty ds. public relations oraz specjalisty ds. social media przygotowuje prototyp planu działań marketingowych, wskazujący na czas realizacji zadań, podział prac oraz proponowane wskaźniki osiągnięcia efektów.

Następnie konsultujemy je ze zleceniodawcą, w celu doprecyzowania założeń i oczekiwań.

agencja interaktywna

C


Na potrzeby rozbudowanych kampanii przygotowujemy zaawansowane aplikacje webowe, lub mobilne. System baz danych gromadzi informację o klientach i ich preferencjach, często jest też zintegrowany z systemem zamówień. Administrator ma dostęp do panelu przy użyciu autorskiego systemu B2 CMS.
Dla przykładu w ramach kampanii Testuj smartfona, organizowanej przez sieć Play, przygotowaliśmy aplikację internetową, która umożliwiała użytkownikom testowanie smartfona marki Huawei. Zbudowaliśmy system połączony z wewnętrznymi mechanizmami operatora P4, umożliwiający wypożyczenie telefonu Huawei. Dodatkowo zapewniał on synchronizację danych pomiędzy telefonem uczestnika akcji, a jego indywidualnym profilem w serwisie. Było to konieczne do weryfikacji realizowanych zadań konkursowych. Ponadto dostarczyliśmy infrastrukturę serwerową, zdolną obsłużyć ruch w dziesiątkach tysięcy odwiedzin dziennie.


D


Efekty powyższych działań monitorujemy na bieżąco poprzez systemy analityczne tj. Google Analytics oraz monitoring mediów. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejmować i korygować poczynania, aby dostosować kampanię pod często zmienne zachowania Klientów.

agencja interaktywna agencja interaktywna
agencja interaktywna agencja interaktywna
Imię i nazwisko:
Firma:
Nr telefonu:
E-mail:
Wiadomość: